Jesiyn

Wele Hubertusa – audio

https://www.youtube.com/watch?v=3fvLCKxu-Nw   Łostatek paździyrnika totyż – tam kaj jesce jes ździebko lasów – napoczynajóm sie góny, znacy polowania (jak to sie po polskimu gôdô). Jôch już … [Czytaj więcej ...]

Wroble

    Wroble Dzisiej nad potok,moc wrobli przyfiurgało, W tym miejscu,spotkaniy wszystkich odbyć se miało. Przyfjurgały wroble, z cołkej okolicy i z somsiedniego kra … [Czytaj więcej ...]

Przi jesiyni!

Przi jesiyni! Dej sie pozor przi jesiyni Niy wystowej z frelom w siyni Bo niy bydzie szpasu wiele Kedy przeciong wos zamele. Kiej przedmucho wom galoty Wnet sie skończom te zaloty Bo bez … [Czytaj więcej ...]

Najnowszy wpis

Dropanie po plecyskach…

https://www.youtube.com/watch?v=ezrju-az-uc Suchŏłech kejsik (niy tak dŏwno) jednego wywołanego szauszpilera Bernarda Krawczyka i stopierōńsko mi sie zdała jedna Łōnego łozprŏwka, a tak prŏwdōm ryjd … [Czytaj więcej ...]

O robocie

Zastarany Francek

ZASTARANY FRANCEK Siedzioł Karlik pod gruszkom w zegrodzie zastarany Choby jaki stary klamor zapomniany Do śmiychu mu nie było,głowa rynkami podeprzyto Zajś jedna gruba na Ślonsku zawrzyto Gruby i huty jedna po drugij zawiyrajom Młodzi na Ślonsku roboty ni majom Prozne stojom familoki Po świecie tułajom sie Ślonzoki Zastarany był Francek skuli tego Że do […]

O jedzyniu

KARMINADLE II

KARMINADLE (drugo wersja) Nigdy skiż tego niy było zwady, że kustowanie to sprawa bób! Dycki to baba warzyła łobiady i sie niy wstyrkoł do tego chop. Dzisioj sie czasy ździebko popśniyły, baby z chopami robióm pospołu. Tóż baby na chopach wymusiyły, by wtedy – łowdy podali do stołu. Jak na mnie przidzie dran na warzynie, […]

O piwie

Śtyruch pynzjónistów…

Śtyruch pynzjōnistōw wykludziyło sie na feryje do Gdyni. Szpacyrujōm se tak po miyście i łorŏz widzōm szynk i nadpis: Wszyjske nŏpitki po 10 ceskich (10 groszy)! Blank we sztichu wlazujōm rajn. Knajpecka miluśkŏ, łokludnŏ, caubrownŏ, mocka placu, sporze ludzi. Łod proga słyszōm głōs galantnego gospodzkigo: – Witōm wŏs panoczki gryfnie! Sam je plac gynał dlŏ […]

O naszyj godce

SKÓND SIE WZIYNA ŚLÓNSKO GODKA?

SKÓND SIE WZIYNA ŚLÓNSKO GODKA? Downo, downo tymu, za richtich starego pjyrwyj, jak małupice dziepiyro co śleźli ze strómów i poleku stowali sie ludźmi, spomiarkowoł sie Pón Bóg, że dobrze by było, … [Czytaj więcej ...]

Piszymy w lobrozkach

MUZYKA

MUZYKA Nutki gnajóm jedna za drugóm Wszysko sie pleci we melodyjo Trombka ,klawiyr i skrzipki piykne Gro nóm już cołko filharmonijo Dlo ucha i duszy to to wielgo gościna Kej leci muzyka przepiykno Oczy zablyszczom niy roz i płaczkom We sercu festelnie Ci tyko Leć melodyjo przez cołki świat Kupluj nóm ludków ku siebie Niy […]

Co, Gdzie, Kiedy ?

VI Spotkanie Gwar

Drogi przijacielu …

Polski SlonskoGodka.com (SG) i wszystkie inne strony obsługiwane przez SlonskoGodka.com, nasze blogi, artykuły, komentarze i inne strony,  są do celów informacyjnych tylko i dostarczone "tak jak jest" bez gwarancji, oświadczeń lub innej gwarancji j … [Read More...]

© Copyright 2007-2016 SlonskoGodka · All Rights Reserved · Powered by SG ·